தற்கொலை என எழுதி தருமாறு எஸ்.ஆர்.எம் நிர்வாகம் மிரட்டல் இறந்த சிறுமியின் பெற்றோர் கதறல்

SRM பள்ளி மாணவி 5-வது மாடியில் இருந்து விழுந்து உயிரிழந்த வழக்கில், பள்ளியின் முதல்வர், மேலாளர் கைது செய்யப்பட்டு உடனடியாக பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனர். தற்கொலை என எழுதித் தருமாறு பள்ளி நிர்வாகம் நிர்பந்தம்..

One Reply to “தற்கொலை என எழுதி தருமாறு எஸ்.ஆர்.எம் நிர்வாகம் மிரட்டல் இறந்த சிறுமியின் பெற்றோர் கதறல்”

  1. Sildenafil says:

    Hello! Cool post, amazing!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *