தற்கொலை என எழுதி தருமாறு எஸ்.ஆர்.எம் நிர்வாகம் மிரட்டல் இறந்த சிறுமியின் பெற்றோர் கதறல்

SRM பள்ளி மாணவி 5-வது மாடியில் இருந்து விழுந்து உயிரிழந்த வழக்கில், பள்ளியின் முதல்வர், மேலாளர் கைது செய்யப்பட்டு உடனடியாக பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனர். தற்கொலை என எழுதித் தருமாறு பள்ளி நிர்வாகம் நிர்பந்தம்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *