கல்விக் கொள்ளையன் SRM பச்சமுத்து மருத்துவச் சீட்டுக்காக மாணவர்களிடம் பல கோடி மோசடி! – சென்னை ராமாவரம் SRM வளாகத்தின் அருகில் பு.மா.இ.மு சுவரொட்டி!

img

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *